Nawigacja

Rekrutacja

 

K O M U N I K A T

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie

ogłasza

nabór (zapisy) do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.


Zapisy trwają od 1 do 30 marca 2021 r.

Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci urodzone:

w 2015 r. (6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego),
w 2016 r. (5-letnie),

w 2017 r. (4-letnie)
oraz dzieci urodzone w 2018 r. (3-letnie).

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy I szkoły podstawowej należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do szkoły lub przesłać na adres e-mail szkoły do 30 marca 2021 r.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca do 30 marca 2021 roku

od 25 kwietnia do 30 kwietnia 2021 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dołączonych do nich dokumentów.

do 10 kwietnia 2021

do 08 maja 2021 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 13 kwietnia 2021

do 12 maja 2021 roku

4.

W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 20 kwietnia 2021 roku

do 16 maja 2021 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 25 kwietnia 2021 roku

do 23 maja 2021 roku

 

Dokumenty do pobrania:

wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_SP_w_Rozniszewie.docx

wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_SP_w_Rozniszewie.docx 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
    Rozniszew 29, 26-910 Magnuszew
  • (+48) 62-19-005

Galerie zdjęć