• Zasady rekrutacji

    • Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego o wypełnienie i dostarczenie do szkoły druku POTWIERDZENIA WOLI który zamieszczamy poniżej.

     potwierdzenie_woli-2023.pdf 

     Dziękujemy.

      

     PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W ROZNISZEWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 z dnia 5 kwietnia 2023 r.

     Treść protokołu możesz poznać klikając następujący link - Protokol.pdf.

      

      

      

     REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

     ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     NA ROK SZKOLNY 2023/2024

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie
      
     ogłasza 

     nabór (zapisy) do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. 

      

     Zapisy trwają od 1 do 30 marca 2023 r.

      

     Do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci urodzone:


     w 2017 r. ( 6-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego)

     w 2018 r. (5 - letnie)
     w 2019 r. (4 - letnie)
     oraz dzieci urodzone w 2020 r. (3 - letnie)


     Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego  lub klasy I szkoły podstawowej należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do szkoły lub przesłać na adres e-mail szkoły do 30 marca 2023 r.

      

      

     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

      

     HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
     I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

      

     L.p

     Czynności rekrutacyjne

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     od 1 marca do 30 marca 2023 roku

     od 25 kwietnia do 30 kwietnia 2023 roku

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dołączonych do nich dokumentów.

     do 10 kwietnia 2023 roku

     do 08 maja 2023 roku

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     do 13 kwietnia 2023 roku

     do 12 maja 2023 roku

     4.

     W przypadku rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     do 20 kwietnia 2023 roku

     do 16 maja 2023 roku

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     do 25 kwietnia 2023 roku

     do 23 maja 2023 roku

      

     Dokumenty do pobrania:

     wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_SP_w_Rozniszewie(1).docx

     wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_SP_w_Rozniszewie(1).pdf 

     wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_SP_w_Rozniszewie(1).docx 

     wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_SP_w_Rozniszewie(1).pdf