• Szkoła Aktywna w Społeczności


    • Nasza szkoła w latach 2012 - 2018 uczestniczyła w międzynarodowym programie „Szkoły Aktywne w Społeczności” (SAS). Uczestniczące w nim szkoły starają się spełnić Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności. Program od 2012 roku realizowała w Polsce Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO), a od października 2016 prowadziła go Fundacja Innowacji Edukacyjnych "Mała Szkoła" (FIE). Od 2015 roku program SAS pięknie rozwijał się w Warszawie i na Mazowszu dzięki partnerstwu: FIO/FIE, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK).

     W dniu 4 czerwca 2018 roku nauczyciele (Agnieszka Suska, Iwona Dymek i Tomasz Dymek) oraz uczniowie (Magda Korczak i Krzysztof Suska) uczestniczyli w konferencji „Szkoła dla siebie i dla innych - 100 lat po odzyskaniu niepodległości”. Konferencja stanowiła podsumowanie działań szkół uczestniczących w programie Szkół Aktywnych w Społeczności w kończącym się roku szkolnym 2017/2018. Nasza szkoła uczestniczyła w nim już od roku 2012.

     Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie WCiES w Warszawie uczestniczyliśmy w telekonferencji z Chris Jones - brytyjską ekspertką International Centre of  Excellence for Community Schools, która przypomniała historię, idee cele programu SAS. Następnie wysłuchaliśmy wykładu dr hab. prof. Akademii Pedagogiki Społecznej Danuty Urygi „Czy małe wciąż jest piękne? Mała Ojczyzna w imaginarium współczesnego Polaka.

     Szkoła dla siebie i dla innych... - Obrazek 1

     Piękną opowieść o patriotyzmie i odpowiedź na pytanie: Jakiego patriotyzmu dziś potrzebujemy? przedstawiła nam Paula Sawicka przewodnicząca Rady Programowej Fundacji „Otwarta Rzeczpospolita”. Potem obejrzeliśmy prezentacje przygotowane przez niektóre szkoły  z SAS-u. My również pokazaliśmy taką prezentację. Przedstawiliśmy w niej nie tylko nasze działania, ale pochwaliliśmy się też Jubileuszem 150-lecia istnienia naszej szkoły. Jak zwykle podczas takich spotkań i tym razem mogliśmy wymienić swoje doświadczenia w działalności na rzecz społeczności lokalnej z innymi szkołami programu SAS. 


     27 września 2017 roku w siedzibie MSCDN w Warszawie odbyła się konferencja „Szkoły Aktywne w Społeczności a zmiany w edukacji”. Uczestniczyła w niej „silna” reprezentacja naszej szkoły z panią dyrektor Agnieszką Suską, nauczycielami ze szkolnego zespołu SAS – Ewą Kościelnik, Iwoną Dymek i Tomaszem Dymkiem oraz uczniami klasy siódmej Jolą Kozłowską, Magdą Korczak i Krzysztofem Suską. Rodziców reprezentowała pani Katarzyna Kozłowska.

     Uczestników spotkania powitał dyrektor MSCDN pan Jarosław Zaroń. Następnie prezeska Fundacji Innowacji Edukacyjnych pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska przypomniała historię Programu SAS oraz podsumowała działania w ostatnim roku. Kolejnym punktem konferencji była prezentacja o nierównościach w polskim systemie edukacyjnym, ich przyczynach i zapobieganiu przygotowana przez dr hab. Romana Dolatę profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego.

     W przerwie konferencji jej uczestnicy mogli obejrzeć stoiska, przygotowane przez szkoły uczestniczące w programie, promujące i przedstawiające realizację założeń programu SAS w ich placówkach. Było tam oczywiście również i nasze stanowisko, na którym chwaliliśmy się naszymi sukcesami na polu aktywnych działań w społeczności lokalnej. Sami też podglądaliśmy innych szukając pomysłów na nowe formy działalności. Szczególnie interesowały nas różne formy promocji i reklamy szkoły „na zewnątrz”, szykujemy się przecież do obchodów Jubileuszu 150-lecia naszej szkoły.

     W ostatniej części spotkania dorośli uczestnicy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „SAS a zmiany w edukacji”, podczas których poszukiwali odpowiedzi na pytanie „Jak założenia systemu edukacji mogą być realizowane w SAS?”.

     Natomiast uczniowie obecni na konferencji uczestniczyli w atrakcyjnej aktywności edukacyjnej „Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”. Pod opieką pani Ewy Kędrackiej z OEIiZK, która tę aktywność przygotowała, udali się do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego znajdujące się nieopodal przy ul. Freta 16. Mieści się ono w XVIII-wiecznej kamienicy, w której w 1867 urodziła się Maria Skłodowska-Curie i w której obecnie mieści się również siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Oprowadzająca grupę po ekspozycjach przewodniczka ciekawie opowiadała o życiu, rodzinie i pracy wielkiej, polskiej uczonej, a uczniowie starali się znaleźć w tej opowieści odpowiedzi na pytania umieszczone na karcie pracy jaką otrzymał każdy szkolny zespół uczestniczący w grze. Po powrocie do siedziby MSCDN odpowiadali na pytania testu przygotowanego on-line na platformie Kahoot. Taka forma sprawdzania wiedzy za pomocą komórki bardzo im się spodobała.

     Nasi uczestnicy warszawskiego spotkania wracali do Rozniszewa zadowoleni z ciekawie i pożytecznie spędzonego czasu.


     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozniszewie od 2012 roku uczestniczy w programie Szkoły Aktywne w Społeczności (SAS) realizowanym w 12 krajach Europy i Azji. Jest to dla nas, zainteresowanych rozwojem szkoły i szeroko rozumianego środowiska lokalnego, sprawa ważna i nobilitująca.

     5 grudnia w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie odbyło się spotkanie dyrektorów i przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań, wspólne zaplanowanie kolejnych, a także wymiana doświadczeń wynikających z udziału w projekcie. Naszą szkołę reprezentował pan Tomasz Dymek.

     Na wstępie, po wzajemnym zapoznaniu się (w tym roku szkolnym akces do programu SAS zgłosiły nowe placówki oświatowe) uczestnicy zostali zapoznani przez panie Elżbietę Tołwińską-Królikowską oraz Anetę Gładys z informacjami o samym programie, jego realizacji na Mazowszu i perspektywami rozwoju projektu. W dalszej części spotkania obecni przedstawiciele szkół podzielili się refleksjami na temat wyników samooceny przeprowadzonej w szkołach SAS w październiku i listopadzie, która jest podstawą do opracowania planów działania szkoły w bieżącym roku szkolnym.

     Gościem specjalnym spotkania był pan Aleksander Pawlicki - wykładowca dydaktyki w Szkole Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel historii, WOS, filozofii, retoryki, autor podręczników do tych przedmiotów, trener gupy Trampolina oraz dziennikarz. Przedstawił on zgromadzonym prezentację Jak zostać Indianinem? o koncepcji pracy szkoły opartej na aktywności zespołów nauczycielskich. Niebanalna forma i treści prezentacji długo pozostaną w pamięci uczestników spotkania.

     Jako, że konferencja odbyła się w ośrodku informatycznym jej uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału w quizie interaktywnym na temat programu SAS przygotowanym przez przedstawicielkę OEIiZK panią Ewę Kędracką na platformie Kahoot! Ciekawy przykład wykorzystania telefonów komórkowych tak nie lubianych przez szkoły, a "kochanych" przez uczniów.


     Nasza szkoła jest uczestnikiem programu "Szkoły Aktywne w Społeczności", którego celem jest upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących partnerstwo między szkołą a społecznością lokalną. Tym samym staliśmy się uczestnikami międzynarodowego programu "Szkoła jako centrum rozwoju społeczności lokalnej" realizowanego od 2003 r. przez wiele organizacji i instytucji z 12 krajów Europy i Azji. W Polsce realizatorem programu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych – ogólnopolska organizacja pozarządowa z Warszawy. Na Mazowszu realizuje go w partnerstwie z trzema placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli: Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów.

     Za nami rok pracy w Programie, podczas którego pracowaliśmy nad rozwinięciem naszych działań w obszarach: ”Wolontariat”, „Usługi” i „Rozwój społeczności” opisanych w Międzynarodowych Standardach Szkół Aktywnych w Społeczności. W dniach 19-20 października 2016 r. w szkole odbyła się druga samoocena. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele organizacji, instytucji i firm współpracujących z naszą  szkołą. Podczas dwudniowego warsztatu nasza pracą kierowała Pani Elżbieta Królikowska-Tołwińska.

     Celem spotkania było uzyskanie informacji od zaproszonych gości o tym jak widzą naszą szkołę. Wspólnie dokonaliśmy samooceny w 10 obszarach, omówiliśmy szczegółowe wskaźniki i w ten sposób wyznaczyliśmy priorytety pracy w bieżącym roku szkolnym oraz  przystąpiliśmy do zaplanowania działań ulepszających pracę naszej szkoły – czyniących ją Szkołą Aktywną w Społeczności.

     W roku szkolnym 2016/2017 skupimy się głównie na działaniach w obszarze: Usługi i Wolontariat. Szczególnie zależeć nam będzie na powołaniu Szkolnego Koła Wolontariatu i aktywizacji społeczności szkolnej w zakresie działań wolontariackich.


     15 czerwca 2016 r. w warszawskim oddziale MSCDN odbyła się konferencja "SAS jako azymut zmian - powiązać szkołę ze społecznością". Była to okazja do podsumowania roku pracy 12 szkół uczestniczących w programie w Warszawie i na Mazowszu oraz do zachęcenia do udziału w programie SAS innych szkół.

     Po powitaniu uczestników przez Dyrektora MSCDN Jarosława Zaronia  nastąpiła prezentacja (lider projektu) idei Szkół Aktywnych w Społeczności (SAS), jej historii, kontekstu światowego i krajowego, w jakim funkcjonują oraz celu sformułowania Międzynarodowych Standardów SAS. Temat ten zaprezentowała koordynatorka programu Elżbieta Tołwińska-Królikowska z Federacji Inicjatyw Oświatowych. Kolejnym punktem programu konferencji był wykład dr hab. Danuty Urygi z Akademii Pedagogiki Specjalnej pt. „Szkoła a środowisko lokalne. Historia i teraźniejszość”. Uczestnicy mieli okazję do przypomnienia sobie nurtów pedagogicznych łączących szkołę z realnym światem, poznania kolei losu reform okresu międzywojennego i w PRL, mogli poddać refleksji ich efekty, odnieść założenia szkoły bliskiej środowisku do wyników aktualnych badań działania szkół.

     W przerwie uczestnicy konferencji dzielili się skojarzeniami z ideą Szkół Aktywnych w Społeczności, jakie wywołały w nich prezentacje. Spisane skojarzenia zostały wprowadzone w chmurę wyrazową, która utworzyła napis SAS dokumentujący refleksje uczestników.

     W drugim bloku tematycznym przedstawiono praktyki szkół związanych ze środowiskiem lokalnym. Najpierw 5 szkół, będących uczestnikami programu SAS od roku, zaprezentowało zmiany, jakie zaszły w nich w tym czasie pod wpływem wdrażania Międzynarodowych Standardów SAS. Były to: Zespół Szkół Budowlanych nr 1 z Płocka, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości z Płocka, Szkoła Podstawowa nr 174 w Warszawie-Wesołej, Szkoła Podstawowa nr 275 z Targówka oraz Szkoła Podstawowa nr 42 z Targówka.  Nauczycielki i nauczyciele opowiedzieli o zmianach dotyczących: angażowania rodziców, współpracy społeczności nad szkolnymi wartościami, wyjścia uczniów do mieszkańców i zmiany wizerunku szkoły, wolontariatu uczniów, rodziców i nauczycieli, oferty szkoły dla mieszkańców. Sesję zakończyły wypowiedzi nauczycielek z dwu wiejskich szkół podstawowych uczestniczących od 2012  roku w pilotażowej części SAS – z Nowego Świętowa (opolskie) i Zastruża (dolnośląskie) o tym, jak samoocena i praca nad wdrożeniem standardów wpłynęły na społeczności ich szkół.

     W kolejnej części konferencji uczestnicy poznali punkt widzenia organów prowadzących na szkołę pracującą w … i dla środowiska lokalnego. Wypowiedzieli się: Cezary Kocon – Naczelnik Wydziału Edukacji Dzielnicy Warszawa Mokotów oraz Marek Drapała - Wójt Gminy Magnuszew, w której działa Szkoła Podstawowa w Rozniszewie będąca uczestnikiem programu SAS.

     Ostatnim elementem programu była prezentacja ukazująca doświadczenia szkół uczestniczących w programie SAS w innych krajach: Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Bośni i Hercegowinie, Armenii. Pokazała ona, że choć szkoły pracują w różnych warunkach i systemach edukacyjnych, to cele i potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnych są te same – dać każdemu dziecku wsparcie w rozwoju i jak najlepsze przygotowanie do dalszej edukacji i dorosłego życia. Konferencja została przygotowana przez przedstawicielki Partnerstwa realizującego program SAS na Mazowszu: Federacji Inicjatyw Oświatowych - Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Oddziału w Warszawie – Ewa Lubczyńska, Oddziału w Płocku – Aneta Gładys, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – Beata Łuba-Krolik, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – Ewa Kędracka Feldman.


     W ramach dotychczasowych działań prowadzonych w programie Szkoły Aktywne w Społeczności,  uczestniczące w nim szkoły przeprowadziły samooceny z udziałem pracowników szkoły, uczniów, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego. Pozwoliły one zidentyfikować silne i słabe strony pracy  szkół oraz posłużyły do sporządzenia planów działań  placówki na najbliższy rok szkolny ze wskazaniem obszarów wymagających rozwoju.

     Analiza opracowanych planów działań pokazała, że jednym z najczęściej wybieranych priorytetów (obok: Angażowania rodziców) był Wolontariat. Dlatego chcąc wesprzeć działania szkół w ww. obszarze w dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie WCIES w Warszawie odbyło się szkolenie Wolontariat w SAS”. Celem szkolenia  było poznanie podstaw regulujących funkcjonowanie wolontariatu w szkole/środowisku lokalnym, doskonalenie umiejętności planowania działań szkolnego wolontariatu, poznanie przykładów angażowania społeczności szkolnej w wolontariat, działań realizowanych przez szkoły w ramach wolontariatu szkolnego. W szkoleniu uczestniczyła dyrektor szkoły Agnieszka Suska i opiekun Rady Uczniów Tomasz Dymek.

     Szkolenie realizowane jest w formule blendend learning (uczenie się mieszane – stacjonarne i e-learningowe) z wykorzystaniem platformy Moodle.  


     W związku z realizacją w szkole programu SAS „Szkoły Aktywnej w Społeczności” dyrektor szkoły Agnieszka Suska i Iwona Dymek uczestniczyły w szkoleniu połączonym z kursem e-learningowym „Angażowanie rodziców w SAS”. Szkolenie zostało zorganizowane przez partnerstwo: FIO + MSCDN + OEIiZK + WCIES, i było odpowiedzią na wybrane przez szkoły w bieżącym roku szkolnym priorytety działań SAS. Całość zajęć – i stacjonarnych i wirtualnych – prowadziły Ewa Lubczyńska (MSCDN) i Elżbieta Tołwińska-Królikowska (FIO),  Ewa Kędracka -Feldman (OEIiZK) wspiera nas w e-learningu – zarządzając kursem i wspierając dobre wykorzystanie narzędzia, jakim jest platforma.      W czasie spotkania 18 lutego uczestnicy szkolenia szukali odpowiedzi na pytanie:  Po co nam współpraca z rodzicami w szkole? Analizowaliśmy jakie są potrzeby  i zasoby naszych rodziców. Ciekawe było określanie  warunków efektywnej współpracy oraz analiza Drabiny partycypacyjnej – rodzice w szkole. Omówiliśmy formy i obszary współpracy szkoły z rodzicami oraz propozycje działań we współpracy z rodzicami. Zostały przeanalizowane przepisy prawne dotyczące funkcjonowania rodziców w szkole a także sposoby realizacji ich zapisów.  

     Część e-learningowa poświęcona była nie tylko rozwojowi osobistych kompetencji uczestników, ale i zaplanowaniu działań, które zostaną przeprowadzone w naszych szkołach. Moduł I kursu dotyczył „Projektowania i planowania działań angażujących rodziców”, zaś  moduł II „Realizacji zapisów prawa dotyczących współpracy szkoły z rodzicami


     Nasza szkoła od 2013 roku uczestniczy w międzynarodowym programie „Szkoły Aktywne w Społeczności”, którego głównym celem jest upowszechniania idei i rozwój placówek promujących partnerstwo między szkołą, a społecznością lokalną. Od 2015 roku jesteśmy w gronie 12 szkół z terenu województwa mazowieckiego, które włączyły się w program realizowany w 12 krajach Europy i Azji.

     Dyrektor Szkoły Agnieszka Suska, Iwona Dymek i Leszek Owczarczyk uczestniczyli  w dniu 14 grudnia 2015 roku  w Międzynarodowym seminarium „Otwarta szkoła – dobre praktyki Szkół Aktywnych w Społeczności”, które odbyło się w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) w Warszawie.

     Seminarium stanowiło kolejny punkt realizacji projektu. Do Warszawy przyjechali przedstawiciele zarządzający programem SAS w  innych krajach m.in. w Kazachstanie, Bośni i Hercegowinie, Armenii, Bułgarii, Czechach, Ukrainie, Rosji, Mołdawii, Mongolii, Malawi. Spotkanie było okazją do poznania dobrych praktyk innych SAS, nawiązania kontaktów i współpracy z community schools. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy prezentacje dobrych praktyk  przygotowane przez gości z Bośni i Hercegowiny ( p. Edina Malkić), Armenii ( p. Zhanna Dokholyan), Bułgarii ( p. Stefan Lazarov ) Kazachstanu ( p. Gulbarshin Kassimanova),  Ukrainy p. ( Maryna Voron) i Polski ( p. Danuta Jeziorkowska dyrektor SP nr 58 w Warszawie). Tematyka dotyczyła wdrażania i realizacji standardów SAS, tych, które podczas samooceny polskich szkół zostały wskazane jako obszary do doskonalenia. Poznaliśmy doświadczenia innych szkół oraz dobre praktyki z  zakresu standardów: Zaangażowanie rodziców, Wolontariat, Integracja społeczna. Wśród uczestników spotkania nie mogło zabraknąć Dyrektor Międzynarodowego Centrum Jakości Community Schools, wspaniałej  Chris Jones z  Wielkiej Brytanii, która omówiła Community schools w świecie – rozwiązania instytucjonalne. Udział w międzynarodowym  seminarium był doskonałą okazją do poznania specyfiki Szkół Aktywnych w Społeczności w innych , często odległych krajach, wymiany doświadczeń oraz dostrzeżenia roli i znaczenia międzynarodowych standardów dla rozwoju szkół oraz środowiska lokalnego.


     17 listopada 2015 r. dyrektor szkoły Agnieszka Suska uczestniczyła w Spotkaniu dyrektorów szkół uczestniczących w Programie „Szkoły Aktywne w Społeczności”, które odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Na wstępie Prezeska Federacji Inicjatyw Lokalnych (FIO) p. Elżbieta Tołwińska-Królikowska przedstawiła podstawowe informacje o programie SAS oraz partnerów tj. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK), Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCiES). Dyrektorzy poszczególnych ośrodków: p. Jarosław Zaroń- dyrektor MSCDN, p. Marzenna Przesmycka-Baranek - dyrektor OEIiZK oraz p. Arkadiusz Walczak -dyrektor WCiES, zwrócili uwagę na szczególne miejsce i podkreślili rolę Programu SAS w działaniach edukacyjnych w regionie. Wystąpienie p Ewy Kędrackiej-Feldman poświęcone było kwestii „ SAS a jakość pracy szkoły”. Następnie uczestniczący  w spotkaniu dyrektorzy wymienili się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania i realizacji poszczególnych standardów w szkołach. Zawiązała się sieć współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w Programie SAS. W kolejnym punkcie  trener p. Dariusz Pomianowski omówił temat „Przywództwo w edukacji, a standardy SAS”. Spotkanie zakończyło się ustaleniem planu najbliższych działań. Spotkanie miało na celu wzmocnienie kompetencji dyrektorów w zarządzaniu Szkoła Aktywna w Społeczności.


     Od kwietnia 2015 r. nasza szkoła w ramach programu "Szkoły Aktywne w Społeczności", stała się uczestnikami międzynarodowego przedsięwzięcia "Szkoła jako centrum rozwoju społeczności lokalnej" realizowanego od 2003 r. przez wiele organizacji i instytucji z 12 krajów Europy i Azji. W Polsce realizatorem programu jest Federacja Inicjatyw Oświatowych – ogólnopolska organizacja pozarządowa z Warszawy. Na Mazowszu realizuje go w partnerstwie z trzema placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.

     W tej chwili przygotowujemy się jako społeczność szkolna do wdrażania Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności. Jednym z pierwszych elementów naszych działań jest wspólne dokonanie oceny pracy szkoły podczas spotkania z przedstawicielami różnych grup społeczności szkolnej oraz instytucji współpracujących  z naszą szkołą.

     W takich spotkaniach, które odbyły się w dniach 21-22 października 2015 r. prowadzonych przez Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych p. Elżbietę Tołwińską - Królikowską uczestniczyli: dyrektor, przedstawiciele nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły, uczniowie, rodzice oraz przedstawiciele organizacji, instytucji i firm współpracujących z naszą  szkołą, w tym p. Barbara Gontarek z LGD „Puszcza Kozienicka”, prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej, p. Elżbieta Wachnik- dyrektor Biblioteki Publicznej – Gminnego Centrum Kultury w Magnuszewie, p. Marzanna Bogucka i p. Jerzy Rokita ze Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” oraz p. Izabela Wrzesińska z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

     W ciągu dwudniowych warsztatów uczestnicy analizowali stopień zaangażowania naszej szkoły w realizację poszczególnych standardów SAS. Był czas na dyskusje, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy szkoły oraz ocenę poziomu jej rozwoju. Celem spotkania było uzyskanie informacji od zaproszonych gości  o tym jak widzą naszą szkołę. Poruszane aspekty funkcjonowania placówki dotyczyły standardów w określonych obszarach: przywództwo, partnerstwo, integracja społeczna, usługi, wolontariat, uczenie się przez całe życie, rozwój społeczności, angażowanie rodziców, kultura szkoły.  Efektem warsztatów było ustalenie priorytetów (SAS_-_priorytety.docx) oraz planu działań (SAS_plan_dzialania_2015-2016.docx) na najbliższe lata. Realizacja ustaleń obu dokumentów ma na celu uzyskanie efektu jeszcze lepszego funkcjonowanie szkoły w społeczności oraz ulepszających naszą pracę w ścisłym związku ze środowiskiem lokalnym.

     Więcej o programie w dokumencie - SAS.pdf .


     W dniach 20-21 marca 2013 roku odbyło się spotkanie z udziałem facylitatora, pana Aleksandra Suhaka, oraz 15-osobowej grupy reprezentującej środowisko szkoły: nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, mieszkańców, przyjaciół szkoły, przedstawicieli organizacji lokalnych, którego celem była samoocena w zakresie realizacji 9 międzynarodowych standardów.

     Dzięki spotkaniu uzyskaliśmy od zaproszonych gości informacje o tym jak widzą szkołę. Pomogli nam w ten sposób w zaplanowaniu działań ulepszających pracę naszej szkoły – czyniących ją szkołą pracującą w ścisłym związku ze środowiskiem lokalnym. Cieszy liczny udział zaproszonych gości i ich zaangażowanie w pracę przy ocenie szkoły.


     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie jako jedna z 10 szkół w Polsce została zakwalifikowana do udziału w międzynarodowym Programie „Szkoła Aktywna w Społeczności”. Program realizuje Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie w ramach międzynarodowego programu "Szkoła jako centrum rozwoju społeczności lokalnej" realizowanego od 2003 r. przez ukraińską fundację "Step by Step" oraz wiele organizacji i instytucji z 12 krajów Europy i Azji, finansowanego przez Fundację Charlesa Stewarta Motta. Grupy docelowe programu to szkoły, a w nich: pracownicy i uczniowie, rodzice, organizacje pozarządowe i władze lokalne.

     W dniach 7-9 grudnia 2012 roku dyrektor szkoły oraz dwie nauczycielki: Mariola Cholewa i Iwona Dymek uczestniczyły w 18-godzinnym szkoleniu początkowym "Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności" prowadzonym przez Chris Jones trenerkę i ekspertkę SAS z Wielkiej Brytanii, wspierającą od lat wdrażanie na całym świecie idei Szkół Aktywnych w Społeczności. Kontakt uczestników i trenerki ułatwiał tłumacz, Jerzy Giebułtowski.

     Celem programu, który będzie realizowany od grudnia 2012 r. do października 2013 r., jest upowszechnianie idei i rozwój szkół aktywnych w społeczności, promujących rozwój partnerstwa między szkołą a społecznością lokalną, aktywizujących obywateli, realizujących koncepcję uczenia się przez całe życie. Szkoły uczestniczące w programie przygotowują się do wdrażania Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności (ang. community schools). Standardy dotyczą następujących obszarów pracy szkoły: przywództwo, partnerstwo, integracja społeczna, usługi, wolontariat, uczenie się przez całe życie, rozwój społeczności, angażowanie rodziców, kultura szkoły. Korzyści dla szkół uczestniczących w programie to m.in.: podnoszenie jakości pracy szkoły, szczególnie w obszarze oceny pracy szkół "współpraca ze środowiskiem", przeprowadzenie samooceny –
     ewaluacji wewnętrznej według przygotowanej procedury i narzędzi, wzmocnienie roli szkoły w środowisku lokalnym, udział w międzynarodowym i prestiżowym przedsięwzięciu, możliwość współpracy ze szkołami aktywnymi lokalnie z wielu krajów, dostęp do materiałów i narzędzi wypracowanych na podstawie międzynarodowych doświadczeń- profesjonalny rozwój uczestników, promocja szkół przez FIO w środowisku oświatowym.