• Ważny komunikat
     • Ważny komunikat

     •  

       

      Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Wszyscy uczniowie SP im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika Librus Synergia.

      Wszystkie informacje dla rodziców i uczniów  z kl. I-VIII będą zamieszczane w e-dzienniku. Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych będą otrzymywać informacje w dotychczasowej formie. 

       

     • REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

     •  

       

      Informacje nt. rekrutacji oraz wnioski znajdują się w zakładce po lewej stronie Rekrutacja. Zapisy do oddziałów przedszkolnych i do klasy I szkoły prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: psprozniszew@nq.pl w terminie do 30 marca. Wnioski o przyjęcie należy zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na wskazany e-mail.

       

     • Sukces w konkursie "Nasz Ojciec Święty"

     •  

       

      Miło nam poinformować, iż w ogólnopolskim konkursie „Nasz Ojciec Święty”, organizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom,Szkoła Podstawowa w Rozniszewie, zajęła III miejsce. Do konkursu zostały zgłoszone prace plastyczne uczennic z klasy VI Amelii Kuźni i Martyny Sobieraj. Dzięki zaangażowaniu dziewczyn, nagrodą dla całej ich klasy, jest dofinansowanie 30% do programu realizowanego podczas  7 dniowego (6 noclegów) pobytu z wyżywieniem, atrakcjami i programem wycieczek w Ośrodku Ostoya Roztocze w Kawęczynku koło Szczebrzeszyna na Roztoczu.

     • Zawieszenie zajęć

     •  

       

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty (w tym również naszej szkoły) zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Więcej informacji tutaj.

       

    • Sukcesy naszych recytatorów
     • Sukcesy naszych recytatorów

     •  

       

      11 marca 2020 r., w przeddzień odwołania na dwa tygodnie w całym kraju zajęć edukacyjnych i działań artystycznych, w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” odbyły się Powiatowe Eliminacje do trzech konkursów recytatorskich: XXXVII Małego Konkursu Recytatorskiego, 43. Warszawskiej Syrenki oraz 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie wzięło udział niemalże 100 uczestników (w różnych kategoriach wiekowych) z gmin Chynów, Goszczyn, Grabów nad Pilicą, Jasieniec, Magnuszew oraz Warka. Naszą szkołę reprezentowała „piątka” uczniów: rodzeństwo Hanna i Karol Kuźniak, rodzeństwo Kinga i Cezary Walencik oraz Maja Skowrońska. W wyniku pracy Komisji składającej się z przedstawicieli Towarzystwa Kultury Teatralnej – Adolfa Krzemińskiego i Mariana Popisa naszym przedstawicielom przyznano następujące kwalifikacje do kolejnych etapów konkursów oraz wyróżnienia:

      XXXVII MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
      W kategorii „przedszkola i zerówki” wzięło udział 16 osób. Wyróżnienie otrzymała Hanna Kuźniak z oddziału przedszkolnego.

      W kategorii „klasy 1-4” udział wzięły 24 osoby, a wyróżnienie otrzymał Karol Kuźniak z klasy czwartej.

      W kategorii „klasy 5-8” wzięło udział 25 osób. Wyróżnienie uzyskała Kinga Walencik z klasy siódmej.

      43. WARSZAWSKA SYRENKA

      W kategorii „klasy 0-3” wzięło udział 6 osób. Do następnego etapu do Warszawy zakwalifikował się Cezary Walencik z oddziału przedszkolnego. Wyróżnienie otrzymała Maja Skowrońska uczennica klasy trzeciej.

      Całej „piątce” serdecznie gratulujemy. Gratulacje otrzymali oni również od organizatorów eliminacji – Towarzystwa Wiedzy Teatralnej oraz Gminnej Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”.

      Niestety następnego dnia po eliminacjach odwołano tegoroczną edycję Warszawskiej Syrenki. Być może przesłuchania odbędą się w innym terminie.

       

     • Informacja o Projekcie "Umiem, mogę i chcę więcej..."

     • Drodzy Rodzice,

      W marcu 2020 roku rozpoczną się w naszej placówce nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic w ramach projektu  „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020.

      Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic oraz zwiększenie jakości nauczania w szkole poprzez:

      -       realizację zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających,

      -       realizację zajęć specjalistycznych z zakresu indywidualnej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

      -       unowocześnienie bazy dydaktycznej poprzez doposażenie pracowni w narzędzia i pomoce dydaktyczne TIK,

      -       stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez zakup pomocy naukowych do szkolnych pracowni przyrodniczych i matematycznych,

      -       zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, jak i procesu pracy indywidualnej z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów i uczennic.

      Projekt będzie realizowany w szkole do czerwca 2021 r.

      W ramach projektu „Umiem, mogę i chcę więcej – podniesienie jakości nauczania
      w gminie Magnuszew” w naszej szkole będą realizowane następujące nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

       

      1)     „Jestem super smykiem” (zajęcia matematyczne) – zajęcia wyrównawcze, kl.1, 1 grupa
      7 os.

      2)     „Matematyka super sprawa” – zajęcia wyrównawcze, kl. 7-8, 1 grupa 7 os.

      3)     „Geografia na 5” – zajęcia wyrównawcze, kl. 7-8, 1 grupa 7 os.

      4)     „Spotkania z algebrą” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 6-7, 1 grupa 7 os.

      5)     „Oczami przyrodnika” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 5-6, 1 grupa 7 os.

      6)     „Tropiciele przyrody” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 3, 1 grupa 7 os.

      7)     „Język niemiecki na 6” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 7-8, 1 grupa 7 os.

      8)     „Język angielski na 6” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 2-3, 1 grupa 7 os.

      9)     „Nauka z komputerem” – zajęcia rozwijające (koło), kl. 2-3, 1 grupa 7 os.

      10)  „Młody erudyta – rozwijanie umiejętności rozumowania” – zajęcia rozwijające (koło),
      kl. 7-8, 1 grupa 7 os.

      11)  „Uwaga! Koncentruj się” – zajęcia dla uczniów z zaburzeniami funkcji poznawczych,
      kl. 4-5, 1 grupa 3 os.

      12)  „Chcę, umiem, rozumiem” – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kl. 4 i  kl.5-6,
      2 grupy 3 os.

      13)  „Moje emocje” – zajęcia społ.- emocjonalne, kl. 4-5, 1 grupa 3 os.

      Dodatkowo wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach (4 godz.) pod nazwą
      „Zasady bezpieczeństwa w sieci”.

      Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie znajdą Państwo
      w
      Regulaminie_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_(PDF).pdf 

      Dokumenty do pobrania

      Zalacznik-nr-1____Formularz_zgloszeniowy_do_udzialu_w_projektu_(PDF).pdf

      Zalacznik-nr-2____Deklaracja_udzialu_w_projekcie_(PDF).pdf

      Zalacznik-nr-3____Oswiadczenie_uczestnika_Projektu_(PDF).pdf

      Zalacznik-nr-5____Usprawiedliwienie_nieobecnosci_na_zajeciach_(PDF).pdf

      Zalacznik-nr-6____Oswiadczenie_o_rezygnacji_z_uczestnictwa_w_projekcie_(PDF).pdf

       

      Rekrutacja

      Nabór uczniów na zajęcia projektowe trwa od 09 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r.-

      Poniedziałek 16 marca 2020 r. ostateczny termin składania dokumentów do dyrektora szkoły lub wychowawców.

      Do 20 marca Komisja Rekrutacyjna ustali ostateczne listy uczniów na poszczególne zajęcia.

      ​​​​​​​

    • Wernisaż wystawy Hanny Łocz i koncert zespołu "Bez zgrzytu"
     • Wernisaż wystawy Hanny Łocz i koncert zespołu "Bez zgrzytu"

     •  

       

      Tuż po feriach zimowych, w szkolnej „Galerii Na Piętrze” pojawiły się pierwsze zwiastuny wiosny. Wszystko to za sprawą pani Hanny Łocz, której kolorowe prace tak wiosennie rozświetliły naszą galerię. Bardzo podobały się obrazy przedstawiające kwiaty i przesympatyczne ptaszki. Nieco intrygującej tajemniczości wprowadziły natomiast prace przedstawiające maski. Młodsi widzowie przyglądali się im nawet z pewnym respektem. Podczas wernisażu autorka opowiadała o swoich twórczych dokonaniach, o  artystycznych inspiracjach oraz o warsztacie. Jak zwykle w takich okolicznościach uczestnicy wernisażu zasypali autorkę mnóstwem pytań.

      Niestety, na to nie było zbyt wiele czasu, ponieważ dodatkową atrakcją tego spotkania był koncert zespołu „Bez zgrzytu”. Pani Hanna Łocz jest basistką i wokalistką tego zespołu. Pisze także słowa i muzykę do wielu piosenek wykonywanych przez ten zespół. Wszystkie utwory zaprezentowane przez muzyków grupy „Bez zgrzytu” spotkały się z żywą reakcją publiczności, o czym świadczyły głośne oklaski widowni.

      Brawa otrzymali również uczniowie, którzy w pewnym momencie przyłączyli się do zespołu i  wspólnie wykonali jedną z piosenek.

       

    • 13. Rozniszewskie Ostatki Teatralne
     • 13. Rozniszewskie Ostatki Teatralne

     •  

       

      We wtorek, 25 lutego, w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie odbyła się le 13 już edycja imprezy pod nazwą Rozniszewskie Ostatki Teatralne. Podczas tego spotkania uczniów ze wszystkich szkół gminy Magnuszew można obejrzeć przygotowane w tych placówkach przedstawienia teatralne, których premiery odbyły się podczas szkolnych zabaw choinkowych. To bardzo dobrze, że spektakle przygotowane przez dzieci może obejrzeć widownia Ostatków. Młodzi aktorzy mogą dzięki temu podejrzeć swoich kolegów i efekty ich pracy, a także zaprezentować własne dokonania..

      Tegoroczną imprezę rozpoczął Teatr-zyk Figiel-ek ze Szkoły Podstawowej w Rozniszewie. Zaprezentowana została sztuka Marty Guśniowskiej "Kto się boi Pani Eś?" w reżyserii pani Anny Owczarczyk. Opracowaniem muzycznym spektaklu zajął się pan Jakub Szydło, a oświetleniem i stroną dźwiękową przedstawienia pan Leszek Owczarczyk. Kostiumy przygotowała pani Wioleta Kuźniak. Trudny temat śmierci człowieka okazał się wcale nie taki poważny za jaki go uważamy. Aktorzy Figiel-ka świetnie poradzili sobie ze swoimi rolami i nie zawiedli publiczności, za co nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

      Na rozniszewskiej scenie zaprezentowały się kolejno ekipy: ze Szkoły Podstawowej w Mniszewie z widowiskiem "Smok ze smoczej jamy", z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie - "Królewna Gburka i książę Kulturka", swoją wersję "Pchły Szachrajki" pokazał teatrzyk ze Szkoły Podstawowej w Przydworzycach, zaś uczniowie Szkoły Podstawowej w Chmielewie zaprezentowali inscenizację baśni "Jaś i Małgosia".

      Na zakończenie dyrektor rozniszewskiej szkoły pani Agnieszka Suska podsumowała obejrzane prezentacje teatralne i wręczyła ich twórcom pamiątkowe statuetki. Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnej, pamiątkowej fotografii.

      Oczywiście nie mogło zabraknąć TV Nasz Powiat z Kozienic, dzięki której możemy zamieścić filmową relację z wydarzenia.

      Do zobaczenia za rok na 14. Rozniszewskich Ostatkach Teatralnych!!!