• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten w wymiarze globalnym traktowany jest jako chwila refleksji nad różnorodnością językową świata. Jest też okazją do zwrócenia uwagi na języki zagrożone i ginące. Zgodnie z danymi ONZ od roku 1950 zanikło aż 250 języków! Ciekawe słowa i zwroty odchodzą w zapomnienie, ponieważ zastępuje się je łatwiej brzmiącymi zapożyczeniami, przez co języki ubożeją, a nawet giną. 

      Święto języka ojczystego zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Dla każdego narodu ten dzień jest dobrą okazją do uświadomienia sobie konieczności zadbania o swój język. Zadbać można właściwie w jeden zasadniczy sposób – należy pracować nad poprawną mową i pisownią. Nie każdy uświadamia sobie, że ten cel osiągnąć można m.in. dzięki czytaniu, ponieważ literatura kształtuje i utrwala nasz język. Czytajmy więc i pamiętajmy, że język polski jest skarbnicą naszej historii, kultury oraz doświadczeń narodu. Dzięki językowi budujemy tożsamość narodową. 

      Język polski uważany jest za jeden z języków najtrudniejszych do nauki, obok fińskiego, węgierskiego i chińskiego, dlatego tym bardziej powinniśmy szanować polszczyznę i posługiwać się nią poprawnie. „Poprawność językowa” - pod tak szeroko rozumianym hasłem szóstoklasiści postanowili zaakcentować Dzień Języka Ojczystego, wykonując plakaty wskazujące najczęściej popełniane błędy językowe oraz zachęcające do szanowania rodzimego języka. Nie zapominajmy, że język polski, choć trudny, jest bardzo piękny. Zróbmy więc wszystko, by zachować to nasze bogactwo kulturowe w postaci bezbłędnej polszczyzny.