• Z WIZYTĄ W CZARNOLESIE - U MISTRZA JANA

     • Nasza szkoła przystąpiła do programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych. Program umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

      Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu.

      We wtorek 20 września uczniowie klasy 6 i 7 wybrali się na wycieczkę do Czarnolasu i Zwolenia.

      Czarnolas to miejsce, w którym żył i tworzył najwybitniejszy poeta epoki renesansu – Jan Kochanowski. Najważniejszym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Jana Kochanowskiego, które ma siedzibę w przepięknym XIX- wiecznym dworku Jabłonowskich. Dwór stoi w malowniczym parku, ale słynna lipa opiewana we fraszce nie dotrwała do naszych czasów. Na jej miejscu znajduje się obelisk z kamiennym sarkofagiem.

      Głównym celem lekcji muzealnej było zapoznanie się z ekspozycją noszącą tytuł „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki”. Pani przewodnik w bardzo ciekawy sposób przedstawiła informacje dotyczące życia i twórczości poety oraz dzieje jego rodziny. Opowieść połączona była z prezentacją multimedialną i oglądaniem eksponatów zgromadzonych w muzealnych salach: nieliczne pamiątki zachowane po Kochanowskim, bogaty zbiór starodruków, rękopisów oraz rzeźb, obrazów i gobelinów. Dopełnienie kolekcji stanowią meble i przedmioty codziennego użytku z epoki renesansu.

      Był także czas na  krótki spacer po parku wokół dworku.

      Uczestnicy wycieczki udali się także do kościoła parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, gdzie mieści się nekropolia rodu Kochanowskich. Wycieczkę zakończyło pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Jana Kochanowskiego w parku w Zwoleniu.

     • Z WIZYTĄ W MUZEUM KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

     • W czwartek, 15 września, uczniowie klas IV – VII wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Wycieczka została zorganizowana przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach projektu „Z wizytą u generała Pułaskiego” sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze”.

      Podzieleni na dwie grupy uczestnicy zwiedzali z przewodnikiem wystawy prezentowane w Pałacu na Winiarach, siedzibie muzeum, a także spacerowali po pięknym, pałacowym parku. Wizyta w muzeum przybliżyła uczestnikom wyjazdu sylwetkę Kazimierza Pułaskiego. Sporo ciekawych informacji o samej Warce usłyszeliśmy na wystawie poświęconej historii tego miasta. Z kolei ekspozycja archeologiczna dała nam możliwość obejrzenia najstarszych eksponatów z okolicznych odkrywek archeologicznych. Spacer po dolnej – bardziej dzikiej, i górnej – bardziej uporządkowanej części pałacowego parku okazał się fascynującym spotkaniem z przyrodą. Spacerując po starorzeczu Pilicy poznawaliśmy faunę i florę tego miejsca.

      Na zakończenie czekała nas niespodzianka – gry i zabawy przygotowane dla nas przez wspaniałe panie animatorki na łące. Wszystko zakończyło się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Wszystkie dzieci otrzymały materiały informacyjne i pamiątkowe gadżety. Dzięki wszystkim atrakcjom i super pogodzie na długo zapamiętamy te odwiedziny u generała Pułaskiego.

     • NARODOWE CZYTANIE 2022

     • Utrwalona już w kilkuletniej tradycji szkół i  instytucji kulturalnych akcja Narodowe Czytanie powróciła również do nas po krótkiej przerwie. W tym roku czytaliśmy Ballady i romanse Adama Mickiewicza, ponieważ rok 2022 ogłoszony został Rokiem Romantyzmu Polskiego, a zbiór naszego wybitnego wieszcza zapoczątkował epokę romantyzmu w naszym kraju.

                  Na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej możemy przeczytać:     

      „Ballady i romanse” opublikowane zostały w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

      W naszej szkole w Galerii „Na piętrze” wybrzmiały najpierw teksty utworów Pierwiosnek
      i Rękawiczka w wykonaniu szóstoklasistów. Balladę Romantyczność przeczytali uczniowie klasy siódmej. Na zakończenie naszego literackiego spotkania reprezentanci najstarszych klas przenieśli słuchaczy w świat tajemniczego jeziora Świteź, odczytując balladę o tym samym tytule.

       

     • KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI

     •  

      Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego: „KAŻDY INNY-WSZYSCY RÓWNI”.​​​​​​​

      Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji, likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze SPE oraz przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

     • LEKCJA W SKANSENIE


     • W czwartek, 8 września, klasa siódma wraz ze swoim wychowawcą i jednocześnie nauczycielem historii, panem Leszkiem Owczarczykiem, wybrała się na rowerową wycieczkę do Skansenu Militarnego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie.

      Wyjazd należy ocenić jako bardzo udany. Nie dość, że uczniowie wzięli udział w wartościowej lekcji historii, to dodatkowo spędzili wspólnie czas na łonie natury i świetnie się przy tym bawili. Sprawdzianu kondycji fizycznej też nie należy w tych wyliczeniach pomijać.

     • LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

     •  

      1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.​​​​​​

       

      „Lekcja o Funduszach Europejskich” skierowana jest do szkół Polski Wschodniej. Każdej edycji projektu towarzyszą ciekawe, nieszablonowe materiały edukacyjne, na podstawie których nauczyciele prowadzą lekcje dotyczące różnych zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Poprzez różnorodne materiały dydaktyczne, rozwijana jest nie tylko wiedza uczniów ale także ich umiejętności (współdziałanie) oraz postawy (przedsiębiorczość, zaangażowanie w życie społeczności, otwartość na potrzeby innych – w tym osób z niepełnosprawnością). Dotychczas projekt był realizowany na terenie 5-ciu województw Polski Wschodniej, gdzie cieszył się ogromną popularnością. Odbyło się blisko 4 tys. lekcji, w których uczniowie uczestniczyli bardzo chętnie. W tym roku, po raz pierwszy, oprócz dotychczasowych województw do projektu mogą przystąpić szkoły z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

      - Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą  w niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję, że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

      Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom  rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez gry i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój swoich miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

      Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych: gry planszowe, broszury, upominki dla uczniów, a także konspekt lekcji, na podstawie którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest bezpłatny.

      To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

      Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść na stronę: www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowana do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

      Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

      Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

     • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     •  

      "Rok szkolny 2022/2023 ogłaszam za rozpoczęty" to słowa Pani Dyrektor Agnieszki Suski wypowiedziane na zakończenie uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego. Ale po kolei...

      Uroczystość rozpoczęcia oku szkolnego 2022/2023 zaczęliśmy od spotkania w rozniszewskim kościele i uczestnictwa we mszy świętej, którą poprowadził ksiądz proboszcz Wojciech Celuch. Po nabożeństwie przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły. Tam, na sali gimnastycznej, powitała wszystkich Pani Dyrektor. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego wysłuchaliśmy wystąpienia Pani Agnieszki Suski. Dowiedzieliśmy się co nas czeka w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym. Uczniowie i nauczyciele przyjęli życzenia owocej i satysfakconującej nauki i pracy, wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejetności.

      Klasy rozpoczynające pierwszy i drugi etap edukacyjny czyli pierwsza i czwarta poznały swoich nowych wychowawców. Klasę pierwszą poprowadzi w tym roku Pani Mariola Cholewa, a klasę czwartą Pan Tomasz Dymek. Spotkanie na sali gimnastycznej zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu szkolnego i wyprowadzeniem pocztu sztandarowego. Uczniowie wraz z rodzicami udali się do sal lekcyjnych na pierwsze spotkania z wychowawcami. A jutro rozlegnie się pierwszy, szkolny dzwonek! Powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym!

     • INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM

     • ​​​​​

      ​Przypominamy, że rodzice uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.

      Wszelkie informacje na temat warunków i sposobu uzyskania stypendium szkolnego znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Magnuszew kliknij tutaj. Zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z tej formy pomocy.

     • Z WIZYTĄ W SEJMIE RP

     • Klasa ósma i obie klasy siódme odwiedziły dziś Sejm RP. Po krótkim zwiedzaniu budynku znaleźliśmy się na sali obrad plenarnych i mieliśmy szczęście uczestniczyć w otwarciu 57. Posiedzenia Sejmu RP.

      Na zakończenie wizyty w stolicy odwiedziliśmy Świątynię Opatrzności Bożej.