• Z WIZYTĄ W MUZEUM KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

     • W czwartek, 15 września, uczniowie klas IV – VII wraz ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Wycieczka została zorganizowana przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach projektu „Z wizytą u generała Pułaskiego” sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsze”.

      Podzieleni na dwie grupy uczestnicy zwiedzali z przewodnikiem wystawy prezentowane w Pałacu na Winiarach, siedzibie muzeum, a także spacerowali po pięknym, pałacowym parku. Wizyta w muzeum przybliżyła uczestnikom wyjazdu sylwetkę Kazimierza Pułaskiego. Sporo ciekawych informacji o samej Warce usłyszeliśmy na wystawie poświęconej historii tego miasta. Z kolei ekspozycja archeologiczna dała nam możliwość obejrzenia najstarszych eksponatów z okolicznych odkrywek archeologicznych. Spacer po dolnej – bardziej dzikiej, i górnej – bardziej uporządkowanej części pałacowego parku okazał się fascynującym spotkaniem z przyrodą. Spacerując po starorzeczu Pilicy poznawaliśmy faunę i florę tego miejsca.

      Na zakończenie czekała nas niespodzianka – gry i zabawy przygotowane dla nas przez wspaniałe panie animatorki na łące. Wszystko zakończyło się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Wszystkie dzieci otrzymały materiały informacyjne i pamiątkowe gadżety. Dzięki wszystkim atrakcjom i super pogodzie na długo zapamiętamy te odwiedziny u generała Pułaskiego.

     • NARODOWE CZYTANIE 2022

     • Utrwalona już w kilkuletniej tradycji szkół i  instytucji kulturalnych akcja Narodowe Czytanie powróciła również do nas po krótkiej przerwie. W tym roku czytaliśmy Ballady i romanse Adama Mickiewicza, ponieważ rok 2022 ogłoszony został Rokiem Romantyzmu Polskiego, a zbiór naszego wybitnego wieszcza zapoczątkował epokę romantyzmu w naszym kraju.

                  Na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej możemy przeczytać:     

      „Ballady i romanse” opublikowane zostały w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

      W naszej szkole w Galerii „Na piętrze” wybrzmiały najpierw teksty utworów Pierwiosnek
      i Rękawiczka w wykonaniu szóstoklasistów. Balladę Romantyczność przeczytali uczniowie klasy siódmej. Na zakończenie naszego literackiego spotkania reprezentanci najstarszych klas przenieśli słuchaczy w świat tajemniczego jeziora Świteź, odczytując balladę o tym samym tytule.

       

     • KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI

     •  

      Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego: „KAŻDY INNY-WSZYSCY RÓWNI”.​​​​​​​

      Projekt ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji, likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze SPE oraz przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

     • LEKCJA W SKANSENIE


     • W czwartek, 8 września, klasa siódma wraz ze swoim wychowawcą i jednocześnie nauczycielem historii, panem Leszkiem Owczarczykiem, wybrała się na rowerową wycieczkę do Skansenu Militarnego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie.

      Wyjazd należy ocenić jako bardzo udany. Nie dość, że uczniowie wzięli udział w wartościowej lekcji historii, to dodatkowo spędzili wspólnie czas na łonie natury i świetnie się przy tym bawili. Sprawdzianu kondycji fizycznej też nie należy w tych wyliczeniach pomijać.

     • LEKCJA O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

     •  

      1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.1 września startuje rekrutacja szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział również szkoły z województwa mazowieckiego.​​​​​​

       

      „Lekcja o Funduszach Europejskich” skierowana jest do szkół Polski Wschodniej. Każdej edycji projektu towarzyszą ciekawe, nieszablonowe materiały edukacyjne, na podstawie których nauczyciele prowadzą lekcje dotyczące różnych zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi. Poprzez różnorodne materiały dydaktyczne, rozwijana jest nie tylko wiedza uczniów ale także ich umiejętności (współdziałanie) oraz postawy (przedsiębiorczość, zaangażowanie w życie społeczności, otwartość na potrzeby innych – w tym osób z niepełnosprawnością). Dotychczas projekt był realizowany na terenie 5-ciu województw Polski Wschodniej, gdzie cieszył się ogromną popularnością. Odbyło się blisko 4 tys. lekcji, w których uczniowie uczestniczyli bardzo chętnie. W tym roku, po raz pierwszy, oprócz dotychczasowych województw do projektu mogą przystąpić szkoły z województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

      - Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą  w niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję, że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

      Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom  rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez gry i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój swoich miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

      Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych: gry planszowe, broszury, upominki dla uczniów, a także konspekt lekcji, na podstawie którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest bezpłatny.

      To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

      Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść na stronę: www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowana do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

      Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

      Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

     • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

     •  

      "Rok szkolny 2022/2023 ogłaszam za rozpoczęty" to słowa Pani Dyrektor Agnieszki Suski wypowiedziane na zakończenie uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego. Ale po kolei...

      Uroczystość rozpoczęcia oku szkolnego 2022/2023 zaczęliśmy od spotkania w rozniszewskim kościele i uczestnictwa we mszy świętej, którą poprowadził ksiądz proboszcz Wojciech Celuch. Po nabożeństwie przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły. Tam, na sali gimnastycznej, powitała wszystkich Pani Dyrektor. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego wysłuchaliśmy wystąpienia Pani Agnieszki Suski. Dowiedzieliśmy się co nas czeka w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym. Uczniowie i nauczyciele przyjęli życzenia owocej i satysfakconującej nauki i pracy, wytrwałości w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejetności.

      Klasy rozpoczynające pierwszy i drugi etap edukacyjny czyli pierwsza i czwarta poznały swoich nowych wychowawców. Klasę pierwszą poprowadzi w tym roku Pani Mariola Cholewa, a klasę czwartą Pan Tomasz Dymek. Spotkanie na sali gimnastycznej zakończyliśmy odśpiewaniem hymnu szkolnego i wyprowadzeniem pocztu sztandarowego. Uczniowie wraz z rodzicami udali się do sal lekcyjnych na pierwsze spotkania z wychowawcami. A jutro rozlegnie się pierwszy, szkolny dzwonek! Powodzenia i sukcesów w nowym roku szkolnym!

     • INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM

     • ​​​​​

      ​Przypominamy, że rodzice uczniów w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.

      Wszelkie informacje na temat warunków i sposobu uzyskania stypendium szkolnego znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Magnuszew kliknij tutaj. Zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z tej formy pomocy.

     • DNI ADAPTACYJNE

     • Od wtorku 16 sierpnia do piątku 26 sierpnia odbyły się dni adaptacyjne w przedszkolu. Dzieci szybko przyzwyczaiły się do nowego miejsca. Z chęcią uczestniczyły w grach i zabawach integracyjnych.

      Celem zajęć adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej.

      Podczas zajęć dzieci poznają przedszkole, plac zabaw i otoczenie szkoły. Zapoznają się z nauczycielkami, pracownikami szkoły,nowymi koleżankami i kolegami z grupy. Uczestniczą w zabawach integracyjnych oraz w zajęciach ruchowych, muzycznych i plastycznych w sali i na terenie placu szkolnego.

      Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem, bez stresu i płaczu, z radością i chęcią do nas przychodziły.

     • OSTATNI DZIEŃ PÓŁKOLONII

     • Wszystko co dobre szybko się kończy! Dwa tygodnie półkolonii spędziliśmy bardzo aktywnie, był to czas beztroskiej zabawy, atrakcyjnych wycieczek, a przede wszystkim możliwość bycia razem. Ostatni dzień zabaw, piątek 5 sierpnia, umilili Nam animatorzy, którzy zadbali, aby tegoroczne półkolonie zostały nie tylko w pamięci, ale również w Naszym wyglądzie. Były tatuaże, kolorowe włosy i pomalowane buźki.

      Ogromna szkoda,że to już koniec. Do zobaczenia za rok!

     • Z WIZYTĄ W SEJMIE RP

     • Klasa ósma i obie klasy siódme odwiedziły dziś Sejm RP. Po krótkim zwiedzaniu budynku znaleźliśmy się na sali obrad plenarnych i mieliśmy szczęście uczestniczyć w otwarciu 57. Posiedzenia Sejmu RP.

      Na zakończenie wizyty w stolicy odwiedziliśmy Świątynię Opatrzności Bożej.

    • "Lekcja wrażliwości"
     • "Lekcja wrażliwości"

     •  

       

       

      22 marca gościliśmy niezwykłego, młodego człowieka, pana Mateusza Pawłowskiego, który jest osobą niewidomą od urodzenia. Pan Mateusz przyjechał do nas z Warszawy, by poprowadzić wyjątkowe zajęcia i udowodnić, że „chcieć oznacza móc”. Nasz gość każdego dnia pokonuje wiele trudności, lecz to nie zniechęca go do realizowania własnych pasji i rozwijania zainteresowań.

                  Pan Mateusz przybył z misją uświadamiania nas, że choć światy osób widzących i niewidzących nieco różnią się, to wszyscy ludzie mają podobne potrzeby. Osoby niewidome są zaradne i w wielu sytuacjach samodzielne, ale nie każdy z nas wie, że zwyczajne gesty, niewymagające od nas wielkiego trudu, mogłyby ułatwić wiele czynności osobom niewidomym i niedowidzącym.  Prostym przykładem jest niepozostawianie hulajnóg elektrycznych na środku chodników miejskich.  Gdy widzimy osobę niewidomą, nie bójmy się spytać, czy potrzebna jest pomoc. Nie bójmy się podać numeru nadjeżdżającego autobusu czy ceny produktu w sklepie.  Komunikacja z osobami niewidomymi może usprawnić ich codzienne funkcjonowanie, a często ochronić zdrowie, a nawet życie. Dobrze jest też wiedzieć, że pies asystujący został specjalnie wyszkolony, by służyć osobie niewidomej, zatem nie można go rozpraszać, głaskać i wołać podczas pracy.

      Uczniowie klas II, VIIa i VIIb, którzy uczestniczyli w spotkaniu, zapewne byli pod wrażeniem zaradności, otwartości i życzliwości pana Mateusza. Zadawali wiele interesujących i mądrych pytań, na które nasz gość chętnie udzielał odpowiedzi. Na pewno imponujące okazały się informacje, że pan Mateusz jest aktywnym internautą tworzącym strony internetowe. Świetnie opanował obsługę wielu urządzeń elektronicznych. Ponadto porusza się ze swoim psem po całej Polsce oraz angażuje się w akcje charytatywne. Wielokrotnie był gościem programów telewizyjnych i radiowych.

                  Spotkanie z panem Mateuszem było dla nas niezwykłą, wzruszającą przygodą, którą na pewno zapamiętamy. Na pamiątkę tej niepowtarzalnej lekcji każdy z uczniów otrzymał kartkę ze swoim imieniem zapisanym alfabetem Braille'a.

       

    • Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?
     • Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie?

     •  

       

       

      Szukając sposobu na niezapomniane spotkanie z lekturą, uczniowie klasy VIIb wraz z wychowawczynią zorganizowali wieczorne czytanie II części Dziadów. Niecodzienne czytanie odbyło się w scenerii zapalonych świec, by móc przez chwilę poczuć w sali lekcyjnej aurę mroczności i tajemniczości. Jadło na stole oraz kilka rekwizytów kojarzonych ze słowiańskim obrzędem dziadów pozwoliło przybliżyć nastrój cmentarnej kaplicy, w której Adam Mickiewicz umiejscowił wydarzenia dramatu.

      Sceny wzywania czyśćcowych dusz są centralnym motywem Dziadów. Ludzie zgromadzeni w kaplicy pragną ulżyć w cierpieniu pojawiającym się duchom zmarłych. W zamian duchy przynoszą żyjącym wyraźne przestrogi i przesłania moralne wyciągnięte z własnych  doświadczeń życiowych. Ukazana moralność ludowa sugeruje powinność kierowania się w życiu uczciwością i szacunkiem do innych, a surowość tejże moralności polega na przekonaniu, że nie ma winy bez kary. Każdy popełniony względem drugiego człowieka haniebny czyn niesie za sobą przykre konsekwencje.

      Siódmoklasiści wspaniale wcielili się w swoje role, nie tylko przywdziewając stosowne stroje, ale przede wszystkim poddając tekst ciekawej interpretacji. Może dzięki temu spotkaniu uczniowie nie będą kojarzyli Dziadów z trudną i nudną lekturą. Miejmy nadzieję, że zapadną im w pamięć ważne przesłania utworu i  dawne ludowe obrzędy, z których tradycji czerpiemy do dziś.

    • Zbiórka elektrośmieci
     • Zbiórka elektrośmieci

     •  

       

       

      Drodzy uczniowie i rodzice !!!

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
      Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

      W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

      Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

      ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

       

      Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o. 

      Siedziba Spółki - Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

      Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 - 16:00

      e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

      ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

      NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

       

      Partnerami akcji są:

       

      Termin Akcji: 15-19.02.2022 r.

      Miejsce Akcji: plac szkolny ( przy pojemnikach na odpady)

    • Akademia Mocy- dzień pełen eksperymentów w naszej szkole
     • Akademia Mocy- dzień pełen eksperymentów w naszej szkole

     •  

       

      Dnia 22.09.2021 Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie odwiedziła Akademia Mocy.

      Organizatorem wydarzenia było PSE, które w ramach budowy linii 400 kV Kozienice – Miłosna zaplanowało szereg działań edukacyjnych. Projektem zostały objęte wybrane szkoły zlokalizowane na trasie zaplanowanej inwestycji.

      Celem Akademii Mocy było zaznajomienie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z takimi pojęciami i zagadnieniami, jak: prąd elektryczny, energia, energetyka, przesył prądu na duże odległości, bezpieczeństwo oraz podzielenie się różnymi ciekawostkami związanymi z prądem. Aby przekazywana wiedza miała jak najbardziej atrakcyjną i nowoczesną formę dla uczniów, zostało przygotowanych wiele widowiskowych eksperymentów. Uczestnicy zajęć mogli m.in. przy użyciu generatora Van De Graffa wytworzyć pioruny, zbadać, czym jest plazma, uruchomić świetlówki bez podłączenia do gniazdka, sprawdzić pobór mocy poszczególnych urządzeń oraz natężenie pola elektromagnetycznego, a w wielkiej klatce Faradaya przekonać się, jak uchronić się przed burzą.

      Głównym zadaniem uczniów było doprowadzenie prądu do miasta. W tym celu, na zaprojektowanej specjalnie makiecie, musieli poprowadzić linię wysokich napięć od elektrowni do miasta. Dowiedzieli się dzięki temu, w jaki sposób prąd trafia do ich domów oraz jaką rolę odgrywają w tym linie przesyłowe najwyższych napięć i stacje elektroenergetyczne, m.in. te, które są budowane w okolicy miejsca ich zamieszkania.

      Za pomocą specjalnych mierników uczniowie mogli też porównać natężenie pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez sprzęt użytku domowego z tym wytwarzanym przez linie elektryczne. Uczniowie z ciekawością odkryli, że natężenie wytwarzane przez monitor komputerowy jest wyższe niż to, które występuje 50 m od linii najwyższych napięć.

      Znając potrzeby i charakterystykę grupy docelowej PSE postawiło na dynamiczną, nowoczesną formę przekazu. Akcję poprowadziły dwie nietypowe postacie: Nikola Tesla i fikcyjna postać -PowerMan. Nikola Tesla, zgodnie ze swoim naukowym usposobieniem, wciągał uczniów w ciekawą dyskusję, aby wspólnie z nimi zrozumieć zachodzące zjawiska. PowerMan natomiast w humorystyczny sposób wprowadzał uczniów w najróżniejsze doświadczenia, których finałem było doprowadzenie prądu elektrycznego do miasta.

      Cała akcja przypomniała nam skąd prąd bierze się w naszych gniazdkach oraz jak wiele pracy wkładane jest w to, abyśmy mogli bez przeszkód z niego korzystać w naszych domach. Ponadto pomogła w innowacyjny sposób, wykorzystując nowoczesne metody i techniki utrwalić i przypomnieć uczniom ważne pojęcia z fizyki, biologii i geografii, związane z energią elektryczną i energetyką.

       

     • Zaczynamy nowy rok szkolny!

     •  

       

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

       

      Nowy rok szkolny, pełni nadziei na normalny tj. stacjonarny  tryb nauki, rozpoczniemy w środę 1 września mszą św. o godz. 9.00 w kościele parafialnym.

      We mszy będzie uczestniczył poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły.

       

      Po mszy o godzinie 10.00 w szkole odbędą się pierwsze spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami.

      Uczniów, Rodziców, Nauczycieli obowiązują podstawowe zasady związane z zachowaniem bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym.

      Przy wejściu do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, obowiązkowo zasłonić usta i nos.

      Ze względu na dużą ilość osób, w kościele podczas mszy i w szkole, będzie w tym dniu OBOWIĄZEK NOSZENIE MASECZEK oraz zachowywania odpowiedniego DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

       

      Wejście do budynku szkoły:

      Dzieci przedszkolne i uczniowie klasy VIII wchodzą nowym wejściem w dobudowanej części budynku szkoły.

       

      Uczniowie klas I-III i VI wchodzą głównym wejściem, a uczniowie klas: IV-V, VIIA i VIIB

      korzystają z wejścia od strony dziedzińca szkolnego.

       

      Prosimy, aby z dziećmi z oddziałów przedszkolnych oraz z uczniami z klas: I-VIII weszła do szkoły tylko jedna osoba dorosła.

       

      Uczniowie poszczególnych klas spotkają się o godzinie 10.00 z wychowawcami w salach lekcyjnych zgodnie z ustalonym przydziałem:

       

      3- i 4-latki sala gimnastyczna spotkanie z p. Ewą Kościelnik i p. Justyną Słomską

      5-i 6-latki sala nr 20 ( na parterze w nowym budynku) spotkanie z p. Grażyną Jakóbczak

      klasa I ( sala nr 8- parter ) spotkanie z wychowawczynią p. Iwoną Dymek,

      klasa II ( sala nr 3-parter ) spotkanie z wychowawczynią p. Janiną Kurasiewicz

      klasa III ( sala nr 9- parter ) spotkanie z wychowawczynią p. Mariolą Cholewą,

       

      klasa IV ( sala nr 19-piętro ) spotkanie z wychowawczynią p. Małgorzatą Kościńską,

      klasa V ( sala nr 14-piętro ) spotkanie z wychowawczynią p. Anną Owczarczyk,

      klasa VI ( sala nr 4 -parter) spotkanie z wychowawcą p. Leszkiem Owczarczykiem,

      klasa VII A ( sala nr 13-piętro) spotkanie z wychowawczynią p. Bogumiłą Piętek,

      klasa VII B ( sala nr 10-piętro ) spotkanie z wychowawczynią p. Agatą Janowską-Wachnik,

      klasa VIII ( sala nr 22, na piętrze ) spotkanie z wychowawcą p. Tomaszem Dymkiem

       

      W czasie spotkań z wychowawcami uczniowie otrzymają podręczniki i zeszyty ćwiczeń. Przekazane zostaną także ważne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w nowym roku szkolnym.

      Będzie nam miło jeśli uczniowie w tym dniu będą ubrani odświętnie.

       

      Zapraszamy.

    • Elektryzujące spotkanie
     • Elektryzujące spotkanie

     •  

       

      Gdy nasi ósmoklasiści kierowali swe kroki ku szkole, by zmierzyć się z egzaminem zwieńczającym naukę w szkole podstawowej, ich koleżanki i koledzy z klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu online z Marcinem Koziołem – autorem powieści Skrzynia Władcy Piorunów. Niewątpliwie jedni i drudzy doświadczali niezapomnianych emocji, przy czym szóstoklasiści, jak można się domyślić, zdecydowanie przyjemniejszych. 

      Godzinne spotkanie z pisarzem wystarczyło, by w błyskotliwy sposób wrócić do głównych wątków utworu stanowiącego lekturę uzupełniającą szóstoklasistów. Podczas omawiania powieści z autorem uczniowi zadawali wiele pytań, np. skąd autor zaczerpnął pomysł na głównych bohaterów. Niepełnosprawna dziewczynka poruszająca się na wózku inwalidzkim nieczęsto staje się detektywem, i co trzeba podkreślić, skutecznym detektywem! Niemniej interesująca jest postać Toma, który posiada nadzwyczajne zdolności synestezji, i w końcu labradora przywołującego wspomnienia z poprzednich żyć. Spotkanie z Marcinem Koziołem było doskonałą okazją, by poznać kulisy powstania książki i uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania. Trzeba przyznać, że nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością książki, co sprawiło autorowi radość. 

      Książka Marcina Kozioła posiada nie tylko wątek detektywistyczny, ale też przytacza fakty z życia wybitnego wynalazcy Nikoli Tesli. Ten genialny naukowiec jest autorem około trzystu wynalazków, spośród których do najważniejszych należy odkrycie i zastosowanie prądu zmiennego. Jak się okazuje, w następnej książce Marcina Kozioła z serii Detektywi na kółkach, którego pierwszą część stanowi Skrzynia Władcy Piorunów, możemy poznać inną, znaną, nietuzinkową postać, więc na pewno warto sięgnąć po tę pozycję czytelniczą.  

      Spotkanie online z pisarzem było ciekawe, momentami wzruszające, a nawet elektryzujące (za prawą kuli Tesli). Na pewno na długo zapadnie nam w pamięć. Ci, którzy chcieliby obserwować twórczość autora, mogą śledzić funpage Fundacji ABCXXI - Cała Polska Czyta Dzieciom albo odwiedzić stronę pisarza: marcinkoziol.com . 

       

    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Dzień ten w wymiarze globalnym traktowany jest jako chwila refleksji nad różnorodnością językową świata. Jest też okazją do zwrócenia uwagi na języki zagrożone i ginące. Zgodnie z danymi ONZ od roku 1950 zanikło aż 250 języków! Ciekawe słowa i zwroty odchodzą w zapomnienie, ponieważ zastępuje się je łatwiej brzmiącymi zapożyczeniami, przez co języki ubożeją, a nawet giną. 

      Święto języka ojczystego zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Dla każdego narodu ten dzień jest dobrą okazją do uświadomienia sobie konieczności zadbania o swój język. Zadbać można właściwie w jeden zasadniczy sposób – należy pracować nad poprawną mową i pisownią. Nie każdy uświadamia sobie, że ten cel osiągnąć można m.in. dzięki czytaniu, ponieważ literatura kształtuje i utrwala nasz język. Czytajmy więc i pamiętajmy, że język polski jest skarbnicą naszej historii, kultury oraz doświadczeń narodu. Dzięki językowi budujemy tożsamość narodową. 

      Język polski uważany jest za jeden z języków najtrudniejszych do nauki, obok fińskiego, węgierskiego i chińskiego, dlatego tym bardziej powinniśmy szanować polszczyznę i posługiwać się nią poprawnie. „Poprawność językowa” - pod tak szeroko rozumianym hasłem szóstoklasiści postanowili zaakcentować Dzień Języka Ojczystego, wykonując plakaty wskazujące najczęściej popełniane błędy językowe oraz zachęcające do szanowania rodzimego języka. Nie zapominajmy, że język polski, choć trudny, jest bardzo piękny. Zróbmy więc wszystko, by zachować to nasze bogactwo kulturowe w postaci bezbłędnej polszczyzny.